Kolla  in dessa underbara ungdomar! Det här är nästan hela klass 8a. Jag tror visst min kollega Emma gömmer sig någonstans där bakom också! Dessa tonåringar har jag förmånen att träffa varje dag på mitt jobb. Tillsammans med dem blir jag glad och får energi. Men något har hänt i skolan. Fler och fler lärare säger att de håller på att tappa glädjen över sitt arbete. Här nedan under bilderna försöker jag ge min bild av hur lärarens vardag har blivit.

Jag tar en paus från vardagen. Stannar hemma. Känner igen symptomen. Från 2001. Den sakta smygande orkeslösheten, stresspåslaget i kroppen, stressmagen och stressnacken, känsligheten för höga ljud, ångestmagen, borttappandet av ord. När förkylningen slår till  bestämmer kroppen åt mig  att jag nog  bör stanna hemma några dagar. För att orka komma tillbaka till jobbet snabbt.

Septembersolen lyser ner i min trädgård. Vildvinet sprakar i rött. Fåglarna har kommit tillbaka igen. Koltrastparet sitter under mitt äppelträd och pickar i de redan nedfallna äpplena. Talgoxen trippar på fönsterbläcket. Det gör gott att bara sitta och titta ut genom fönstret. Att samla nuet i ett blickfång, i en tanke.

Jag vill kunna orka arbeta 100%. Jag vill åka till jobbet som vanligt, träffa kollegorna och ungarna. Känna glädjen igen.

Men!

Jag ligger och vrider och vänder mig i sängen och undrar hur jag ska hinna/orka läsa, lyssna 150 elevers arbeten hela tiden för att kunna ge en formativ bedömning, dvs en kontinuerlig, fortlöpande bedömning så att eleven kan utvecklas på bästa sätt. Var står eleven nu? vad är dess starka sidor och vad kan eleven utveckla? Jag ska individualisera för alla dessa 150 elever, kunna se vilka som behöver extra hjälp. Jag ska stötta och uppmuntra. Hålla mentorssamtal, planera lektioner och gärna jobba ämnesövergripande.

Vidare ska jag diskutera och samtala med kollegor, fortbilda mig i mina tre ämnen, hålla mig uppdaterad med våra webbaserade redskap som Unikum, Fronter och Skola 24. I Unikum lägger vi in matriser och lokala pedagogiska planeringar där vi ska åskådliggöra målen för eleverna i varje moment,  där finns också klassbloggen där vi lägger in veckobrev där vi informerar målsmän om vad som händer i veckan. I Fronter lämnar eleven in sina elevarbeten. Dessa öppnar vi, sparar ner i elevens mapp, rättar och för över till elevens mapp på Fronter så eleven kan gå in läsa och rätta eventuella fel. I skola 24 ska all frånvaro skrivas in. Är det ogiltig frånvaro, frånvaroanmälan, läkarbesök eller ogiltig frånvaro?

Eftersom eleverna i Stenungsunds kommun har varsin Macbook bör jag också gå bloggkurs för att hålla mig ajour och naturligtvis gärna blogga med några klasser vilket jag också gör. Jag ska  hinna läsa in ungdomslitteratur och gå till biblioteket för leta efter ungdomsböcker som passar tonårskillar.

Jag ska ha handledning med specialpedagog där jag och min klassföreståndarekollega får handledning hur vi ska möta olika pedagogiska problem  i klassen. Jag ska jobba gentemot vår assistent i klassen så att barnen i min klass med speciella behov får vad de behöver.

Jag måste naturligtvis läsa in nya läroplanen och lära mig alla kunskapskrav för tre ämnen och förstå vad dessa innebär trots att skolverket inte gett oss några verktyg för att tolka kunskapskraven. Dessutom ska jag administrera elevernas prao, bussvakta några gånger per termin, äta pedagogisk lunch i matsalen, ringa föräldrasamtal, skriva 150 omdömen innan utvecklingssamtalen, hålla utvecklingssamtal, planera föräldramöte och genomföra. Planera och genomföra möten med föräldrar till barn med speciella behov. Gå kurs om barn med autism, Reda ut fnurror mellan elever. Hålla mobbingsamtal som elevvårdsansvarig i arbetslaget…

…ja och så ska jag visst förbereda lektioner, undervisa  och efterarbeta också, i mina tre ämnen, svenska, engelska och franska. Sju olika grupper som jag möter varje vecka. Fyra engelska, en svenska, en franska och en svensk/engelskagrupp.

Jag ser mina kollegor springa omkring i korridorerna med stressad blick. Vi hinner knappt fika. Vi hinner knappt stanna upp för att prata, än mindre reflektera över vad vi håller på med och  jag undrar… Vad hände med skolan? Administration, administration och åter administration. Tur att Stora Högaskolan har världens bästa elever och många duktiga pedagoger.  Inne i klassrummet hämtar jag energi… att möta mina elever är det roligaste och bästa som finns, att se elever växa och utvecklas något av finaste man kan se och vara med om.

Men! Att arbeta som lärare känns  tyvärr mer och mer som ett olösligt uppdrag där glädjen över jobbet sköljs över i en administrationstsunami.