Jag breder ut

mina tankar i natten

På morgonen

daggdroppsvåta

hänger jag upp dem

på tork i vinden

 x

 

I ett kärl

från minoisk tid

samlar jag mina tankar

röster som talat i mig

för mycket länge sedan