Det är sjunde sommaren jag tillbringar i mitt paradis. Jag flyttade in den 17 december 2011. Då såg framsidan ut som första bilden, förutom äppelträdet till vänster och rosenbusken mitt i bilden som var bland det första jag planerade. Sedan anlade jag grusgången till lilla huset och tredje och fjärde bilden visar hur det ser ut idag åtskilliga arbetstimmar senare.

När jag flyttade in i mitt hus bestämde jag mig för att inte göra allt med en gång. Min målsättning har varit att aldrig känna mig stressad över att jag måste göra saker, utan att allt får ta sin tid. Jag satte upp årsmål som jag hållit ganska bra. Visst ibland kan jag stressa upp mig när jag inte hinner klippa gräset, men för det mesta är det bara ren och skär trädgårdsglädje att ha min trädgård.

Hela tiden får jag nya idéer i huvudet vad jag vill göra. I slänten på framsidan vill jag nog ha en liten trappa och ett liten stenparti på varsin sida om trappan. Vid två av grindarna vill jag ha någon form av pergola där klängrosor ska växa.

 


Den övre bilden är från 2018 och den undre från 2017. Som ni nog kan se så har jag breddat båda rabatterna. Men nu tycker yngsta dottern att det får räcka: ” Vi måste ha lite gräsmatta kvar så vi kan spela krocket!”