Jag tror naturen har en läkande inverkan på oss människor, det är nog till och med beforskat att det är på det viset. För egen del vet jag bara att jag blir lätt i hjärtat och lugn i sinnet av att betrakta dessa trädgårdens skönheter.