Rosorna bara fortsätter att blomma i min trädgård. Lyser upp tidig morgon och skymning. Känner stor tacksamhet att jag får känna doft, känna rosornas blad, se de vackra, vackra blommorna. Sänder idag en tanke till vårt grannland – den 22 juli – och känner stor tacksamhet för att vi lever i ett fritt land, en demokrati och att vi lever i ett land utan krig. Blir också stolt och glad hur Norge tacklat och tacklar det som skedde för ett år sedan i Oslo och Utöja; med värdighet, öppenhet och kärlek.