Jag breder ut

mina tankar i natten

På morgonen

daggdroppsvåta

hänger jag upp dem

på tork i vinden