Tusculum är en forntida stad i Latium, belägen omkring 17 kilometer sydöst om Rom på en höjd som hör till Albanska berget och med urgamla befästningar över Via Latina. I Tusculums omgivningar hade förnäma romare lantgårdar, bland vilka särskilt må erinras om Ciceros ”tuskulanska villa” (Tusculanum), där han gärna tillbringade sina lediga stunder, och efter vilken ett av hans filosofiska arbeten bär titeln Disputationes tusculana. Det är på grund av detta som en framstående lärds eller statsmans lantställe, dit vederbörande kan dra sig undan från göromålen och världsbullret, brukar kallas hans ”Tusculum” (riktigare vore ”Tusculanum”). Begreppet finns bl.a. med i Evert Taubes visa Inbjudan till Bohuslän där ”Sjökaptenen herr Johansson vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum”. ( Källa Wikipedia)

Ovan citerade text ur Wikipedia är anledningen till varför jag kallar min blogg Mitt Tusculum. Jag tar mig friheten att använda uttrycket även om jag inte är en speciellt ”lärd” människa. Dock är mitt nya hus i Timmervik mitt Tusculum mer enligt Taubes devis. Liksom herr Johansson tänker jag vårda mina äppelträd och syrener och min örtagård.